Studiesöndag Lyckebokyrkan 5/9 kl 10. Moralens grundsmaker

Studiesöndag med Jan Blomgren. Moralens grundsmaker. Bergspredikan, andens frukter och moralfundamentsteori.