Gudstjänst – kollekt till missionen. 19/9 kl 10

Gudstänst med Ingela Wikander där vi ger en kollekt till missionen.