Välkommen till Lyckebokyrkan igen

Nu kan vi äntligen börja träffas igen.

Med de nya reglerna och öppningar för att kunna ses, kommer vi resten av sommaren att mötas till gudstjänster utomhus. Varför inte i kyrkan, kanske ni undrar? Jo det beror på att antalet deltagande inomhus är relaterat till hur stor kyrkan är. Är det 300 m så kan man vara 30 personer, men vår kyrka är bara hälften så stor så det betyder max 15. Utomhus kan vi vara betydligt fler.

Platsen för gudstjänsterna kommer att vara vid kolonilotterna under juni, juli och augusti. 

Se händelser för mer information