Friluftsgudstjänst tillsammans med Ärentuna församling

Söndag 13 juni kl 10. Björn Nilsson från Ärentuna församling och Ingela Wikander från Lyckebokyrkan. Vi firar gudstjänst vid kolonilotterna. Ta med stol och fikakorg. Vid regn håller vi till i Lyckebokyrkan. kollekt till Sjukhuskyrkans arbete.