Sommarkul

Publicerat 

Är du runt 7-15 år, häng då med på Sommarkul! 

Sommarkul är dagliga aktiviteter och upptåg i och runt Lyckebokyrkan den 1-26e juli, måndag-fredag kl 09-15. Här finns möjlighet till att pyssla, spela spel, bygga drakar, spela olika bollsporter och utomhusspel, lära sig parkour av en instruktör, vara med på 5-kamp och roliga tävlingar och mycket mera! Eller helt enkelt bara hänga och umgås om man hellre känner för det.
På torsdagar (men undantag, se längre ner) gör vi en längre utflykt till exempelvis en nöjespark, ett bad eller liknande. De dagarna kan bli lite längre än kl 09-15. Lyckebokyrkan är då tyvärr stängd eftersom alla ledare är iväg på utflykten. Det anordnas även filmkväll på onsdagar. Oavsett vad vi gör utgår vi alltid från och avslutar vid Lyckebokyrkan.
Alla aktiviteter och utflykter med Sommarkul är gratis och vi serverar lunch varje dag. Ingen anmälan krävs till Sommarkul, förutom till torsdagsutflykterna där det är först till kvarn p.g.a. begränsat antal platser (mer information längre ner). För veckoschema scrolla ner.

Ledarna för Sommarkul har ej huvudansvaret för att deltagarna stannar på Sommarkul i kyrkan. Det innebär att ledarna kan locka deltagarna till att vilja stanna genom att anordna roliga aktiviteter och liknande, men vårdnadshavaren har det yttersta ansvaret för vad deltagaren gör (t.ex. går från Sommarkul). Ledarna försöker såklart hålla koll på deltagarna och framförallt hindra yngre deltagare från att gå iväg själva, men det är vårdnadshavarens ansvar att prata med deltagaren om vad deltagaren får göra och inte (t.ex. inte gå iväg själv från Sommarkul).

OBS! En fin klocka är glömd i Lyckebokyrkan. Återfås mot beskrivning.

Torsdagsutflykterna
Ingen utflykt den 18/7 p.g.a. begränsad budget, istället går vi till Tipptoppen för lekar och tävlingar och förhoppningsvis grillning. Förhoppningsvis kan vi få till en utflykt den 25/7. 

Bra saker att ta med till Sommarkul i Lyckebokyrkan
Här är några saker som kan vara bra att ta med till Sommarkul (vi är beroende av vädret så schemat kan ändras dag för dag)
– Badkläder
– Handduk
– Solcreme
– Regnjacka

Saker man inte ska ta med till Sommarkul:
Värdesaker eller saker man är rädd om.

Preliminärt schema v. 29 (kan ändras under veckan)
Måndag:
Fria och arrangerade aktiviteter.
Quiz, tipspromenad eller likande.

Tisdag:
Fria och arrangerade aktiviteter.
Bygga drakar.

Onsdag:
Förmiddag: Fria aktiviteter. Blåbärsplockning för dem som vill.
Eftermiddag: Fria aktiviteter. Prova på att bygga egna dataspel i Storvretabiblioteket (från 10 år) kl 13-15 (för de som anmält sig den 16/7 i kyrkan). Bakning till filmkväll.
Filmkväll start kl 18.

Torsdag:
Utflykt till Tipptoppen för lekar, tävlingar och förhoppningsvis grillning. Ingen anmälan krävs till detta. Vi utgår från Lyckebokyrkan kl 09 och avslutar i Lyckebokyrkan kl 15. Kläder efter väder.

Fredag:
Ev. tårttävling.

Kontaktinformation Sommarkul
Kontaktperson är Louise Ramberg (projektledare och huvudledare för Sommarkul).
E- mail: sommarkul@lyckebokyrkan.se
Telefon: 073- 658 41 75

In English:
Welcome to Sommarkul in Lyckebokyrkan- fun activities and trips for children and youths 7-15 years old. We are open Monday-Friday at 09:00-15:00, 1-26 of July.
We play fotball, go swimming, have competitions, handicraft making, parkour and much more. On some Thursdays we go for a longer trip which means that the day can be longer than 09:00-15:00. On these Thursdays the church is closed since all of our leaders are on the trip. For weekly schedule and trips please scroll down.
On Wednesdays we have movie nights.
Whatever we do, we always start and finish at the church. All activities and trips are for free and we serve lunch every day. You cannot register to Sommarkul, but you need to register to the trips since they have a limited amount of spots (se below how to register to the trips).

A watch is forgotten in the church. Describe it to get it back.

The Thursday trips

On the 18 of July we will go to Tipptoppen in Storvreta for playing games, competitions and hopefully barbeque. The last week, the 25 of July, we might go on a trip.  

Tips of things to bring to Sommarkul
– Swimming clothes
– Towel
– Sunscreen
– Rain coat

Not to bring to Sommarkul:
Valuables and fragile things.

Schedule week 28 (can be changed during the week)
Monday:
Free activities and arranged games.
Maybe quiz or quiz- walk.

Tuesday:
Free activities and arranged games.
Kite building.

Wednesday:
Before lunch: Free activities. Blueberry picking for those who want.
After lunch: Free activities. Try to build your own computer game at Storvreta library (from 10 years old) at kl 13-15 (for those who signed up on Tuesday 16/7). Cake baking.
Movie night start at 18.

Thursday:
Trip to Tipptoppen in Storvreta for games, competitions and hopefully barbeque. No need to register to this trip. We leave from Lyckebokyrkan kl 09 and finish at the church kl 15. Bring clothes for weather.

Friday:
Maybe cake baking competition.

Contact information Sommarkul
Louise Ramberg (project manager and main leader Sommarkul)
E- mail: sommarkul@lyckebokyrkan.se
Phone: 073- 658 41 75