Familjegudstjänst 5 maj kl 10

Familjegudstjänst på bönsöndagen. Mötesledare är Emma Haglöf och Musik med Malin Vans Méndez. Kyrkkaffe efter gudstjänsten.

OBS! Församlingsmöte efter kyrkkaffet.