Nystart av lovsångsgruppen den 7 april kl 12

Vi gör en nystart av lovsångsgruppen den 7 april kl 12 till 13:30 efter gudstjänsten. Alla som vill vara med i lovsångsgruppen är välkomna! Lovsångsgruppen fortsätter att träffas och övar tillsammans varannan söndag efter gudstjänsten.