Gudstjänst och Gemenskapsdag 21 april kl 10

I Gudstjänsten får vi tillfälle att få lyssna på församlingens mentor Kim Bergman som predikar. Tillsammans med Kim får vi ha en gemenskapsdag, då vi också får se framåt. Vi grillar korv tillsammans efter gudstjänsten. Det blir lekar för alla åldrar och förmågor, samt tid för samtal om vår tro och hopp. Dagen avslutas med en kortare andakt kl. 16:00.