Gudstjänst 14 april kl 10

Gudstjänst med konfirmandgruppen från Lyckebokyrkan som går i Österledskyrkan. Medverkande Tuva Lindén. Predikan Ingela Wikander med tema Den gode herden. Kyrkkaffe efter gudstjänsten.