Gudstjänst på Långfredagen 29 mars kl 10

Gudstjänst inför korset. Predikan Ingela Wikander