Ekumenisk Gudstjänst på Påskdagen 31 mars kl 10

Ekumenisk Gudstjänst i Lyckebokyrkan. Han är sannerligen Uppstånden! Predikan av Karolina Adlarson. Kyrkkaffe efter gudstjänsten.