Upplandsmötet, gemensam gudstjänst i Missionskyrkan, med nattvardsfirande 17 mars kl 11

Karin Wiborn predikar utifrån temat: Gud gör allting nytt.

page1image3993968

Gudstjänst med nattvard: ”Gud gör allting nytt”

Karin Wiborn, församlingarnas pastorer mfl Gamla Uppsala Symphonic Band, sång och musik från Valsätrakyrkan