Nattvardsgudstjänst, med efterföljande Årsmöte 10 mars kl 10

Denna söndag är Midfastosöndagen. Hoppet och tron är temat utifrån Efesierbrevet 1: 18-21.

Må han ge ert inre öga ljus, så att ni kan se vilket hopp han har kallat oss till, vilket rikt och härligt arv han ger oss bland de heliga, hur väldig hans styrka är för oss som tror – samma oerhörda kraft som han med sin makt lät verka i Kristus när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen, högt över alla härskare och makter och krafter och herravälden, över alla namn som finns att nämna, såväl i denna tiden som i den kommande.

Predikan av Ingela Wikander. Kyrkkaffe efter gudstjänsten samt årsmöte för församlingen.