Gudstjänstnst på Domsöndagen 26 november kl 11

Domssöndagen. En dag för eftertanke och samling inför Kristus. Vi är kvar i Bön och lovsång. Tillfälle för vittnesbörd. Kollekt till Sjukhuskyrkan. Kyrkkaffe efter gudstjänsten