Alla helgons dag. Gudstjänst med ljuständning. 4 november kl 11

Vi får minnas de som gått före oss och tända ljus till deras minne. Predikan av Ingela Wikander