Gudstjänst med nattvard 8 oktober kl 10

Gudstjänst med nattvard i Lyckebokyrkan. Tacksägelsedagen då vi lovsjunger vår Gud. Predikan av Ingela Wikander. Kyrkkaffe efter gudstjänsten.