Gudstjänst 24 september kl 10

Gudstjänst i Lyckebokyrkan med temat, Temat är Döden och Livet. I tron på Jesus finns det liv i döden. Predikan av Ingela Wikander. Kyrkkaffe efter gudstjänsten.