Gudstjänst 17 september kl 10

Gudstjänst med nattvard. Temat är ”Ett är nödvändigt” Hur håller vi fast i det som är nödvändigt. Predikan av Ingela Wikander. Kyrkkaffe efter gudstjänsten.