Gudstjänst 27 augusti kl 10

Gudstjänst den 27 august kl 10. Predikan av Ingela Wikander med tema, Frihet – vad står den för? Kyrkkaffe efter gudstjänsten.