Gudstjänst med nattvard på Pingstdagen 28 maj kl 10

Gudstjänst med nattvard. Predikan Ingela Wikander. Tema är Den heliga ande, vår hjälpare.