Gudstjänst 16 oktober kl 10

Vi firar gudstjänst tillsammans. Gudstjänstledare är Anders och Ingela Öberg.