Vittnesbördsgudstjänst 21 augusti kl 10

Vi träffas i Lyckebokyrkan för vittnesbörd.