Uppstartsgudstjänst med nattvard 28 augusti kl 10

Vi har uppstartsgudstjänst med nattvard. Predikan Ingela Wikander