Vittnesbördsmöte – 29 maj kl 10

Söndagen före pingst. Hjälparen kommer.