Studiesöndag – Jodå, Gud spelar tärning 6/2 kl 11

Studiesöndagen ägnar vi åt förhållandet mellan kristen tro och naturvetenskap. Upptäckter inom fysik på senare år har lett till en ny världsbild, där utrymmet för Gud att agera utan att bryta mot naturlagarna är betydligt större än tidigare. Dock har varken naturvetare eller teologer insett vidden av detta (ännu). Välkomna till ett rykande hett studium som underminerar ett av de vanligaste skälen mot kristen tro!