Första adventsgudstjänst 28/11 kl 11

1:a Advent. Gudstjänst med feststämning. Ropa Ut Din Glädje. Det får vi göra denna dag. Med sånger och texter.