Gudstjänst – Tacksägelsedagen. 10/10 kl 10

Tacksägelsedagen. Den dag vi tackar för den skörd vi fått bärga. En gudstjänst med inriktining på lovsång. Vad är lovsång?