Studiesöndag – Själens grundlagar. 3/10 kl 10

Själens grundlagar – om personlighetens grunder och att följa Jesus.

Modern psykologisk faktorteori pekar mot att det finns fem grundläggande drag som bygger upp personligheten hos varje människa. Vi använder psykologisk faktorteori för att analysera Jesu lärjungar och drar slutsatser kring vad det innebär att vara lärjunge idag.

page2image31207808

page2image31207424

page2image31207808