Paus för Öppen kyrka.

Just nu så har region Uppsala hög smittspridning av Covid-19 därför pausas Öppen kyrkan enligt rekommendation från Region Uppsala. Vi hoppas kunna starta med Öppen kyrka så snart som möjligt.

Öppen kyrka – Torsdagar kl 13-16 finns pastor Ingela Wikander på plats i kyrkan för samtal och bön.

Du kan komma förbi kyrkan och tända ett ljus, be en bön eller bara vara i stillhet.