Ekumenisk Gudstjänst den 25 oktober, Minnes gudstjänst 31 oktober och Studiesöndag 1 november är inställda.

Ekumenisk Gudstjänst den 25 oktober, Minnesgudstjänst den 31 oktober samt Studiesöndag den 1 november är inställda efter nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

Om Covid-19 situationen är bättre och om folkhälsomyndighetens rekommendationer tillåter det så kommer vi att återuppta våra Gudstjänster den 8 november.