Gudstjänster i kyrkan – omstart! samt nya rutiner för nattvard

Med början söndagen den 23 augusti kl 10 återupptar vi gudstjänster i vår kyrka. Vi kommer att ha några ändrade rutiner pga rådande läge:

Detta sker med att vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer med att alla fortsätter att hålla sociala distans på minst 2 meter till andra än familjemedlemmar samt det viktigaste att man stannar hemma om man har symptom på sjukdom.
Vi tar emot maximalt 50 besökare. Gudstjänstvärdarna räknar vid dörren, och om vi når 50 stängs dörren och ett anslag sätts upp som förklarar att vi inte kan ta emot
fler. Direkt innanför ytterdörren finns handsprit. Barn går direkt till vänster nerför trappan till egen samling. Personer i riskgrupp kan gå direkt till höger och gå in i kyrksalen via stillheten. Väggen mellan stillheten och kyrksalen är borttagen. I stillheten finns extra glessittning för den som önskar större marginal. I kyrksalen finns markerade platser på varannan bänk, med tydliga avstånd emellan. Grupper som har tät kontakt, tex familjer, sitter tillsammans på någon av platserna.
Barnfamiljer bör i första hand sitta på vänster sida för att hålla maximalt avstånd till riskgruppen. De barn som deltar i samlingen nere kan inte komma upp senare utan
stannar där nere hela tiden. Samma sak gäller föräldrar, förutom att snabbt lämna barnen vid ankomst och sedan gå upp till kyrksalen. Barn får delta i gudstjänsten, men skall i så fall sitta på en av de markerade platserna hela gudstjänsten. Spring ut och in får inte förekomma under rådande läge.
Enkelt kyrkkaffe efteråt organiseras, enbart för seniorer.

Nattvard – nya rutiner
Vi kommer även att fira nattvard tillsammans i höst, om än med lite andra rutiner. Vi kommer att övergå till oblater, vilka nattvardstjänaren doppar i vinet och sedan
släpper i handen på den nattvardsfirande.

Se kalendariet för datum tid och plats för friluftsgudstjänsterna.