Extra årsmöte för Lyckebokyrkans Ungdom

Publicerat 

Lyckebokyrkans Ungdom kommer att ha ett extra insatt årsmöte på söndag 24 mars, efter scoutgudstjänsten den dagen. De stora frågorna kommer att vara ekonomi, beslut av motioner och val av ny styrelse för 2019.