Nytt kors i kyrkan

Publicerat 

Det är inte varje dag som kyrkan får nya utsmyckningar, men i samband med gudstjänsten den 15 april Invigdes det nya korset till höger om altaret.

Korset är klätt med fårskinnsbitar i olika form, färg och storlek. Korthåriga, krulliga, stora, små, mjuka och spretiga. Sammanlagt nittionio stycken är det allt som allt och den som kan sina bibelberättelser känner nog igen liknelsen med herden med hundra får men där ett får en dag saknas. Är du inte bekant med berättelsen finns den bland annat i Lukasevangeliets kapitel 15 vers 4.

Det nya korset klätt med fårskinn.
Det nya korset